Krštenje Ive Baraban

Iva Baraban, rođena 2018. u Bietigheim-Bissingenu od roditelja  Ane i Josipa, nanovo je rođena 2. studenoga po sakramentu krštenja u crkvi Sv. Lovre u Bi-Bi. Sakrament krštenja udijelio je župnik fra Josip Bebić, a kuma je bila Klara Ćurković. Župnik je posebno pozdravio krštenicu, koja će u obredu krštenja postati „Božja svojina“ i „Božja baština“, koja će postati kršćanka, članica naše HK zajednice Bi-Bi Sv. Franje Asiškoga, kao i cijele Katoličke Crkve. Velik je ovo događaj za sve nas! Kličimo i radujmo se u Gospodinu!

Sv. Ivan apostol rekao je da je Isus došao k svojima. Da, on dolazi u ovom krsnom slavlju našoj maloj sestri Ivi da je učini Božjim djetetom. Riječ je o čistoj milosti Božjega darivanja. Božje milosrđe očituje se u opraštanju istočnoga grijeha, a to opet znači da je ona Bogu mila, draga, dobra i ugodna. To su razlozi da u njezino ime Bogu zahvalimo za sve što će na njoj i za nju učiniti.

Draga Iva, dobro došla u „rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještaš silna djela Onoga koji te iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu!“