(Pred)uskrsna ispovijed

Prilika za sakrament pomirenja pred svetkovinu Uskrsa postoji u
četvrtak, 04.04.2019. u Illingenu u crkvi St. Joseph i 17.04.2019. u Bietigheimu u crkvi St. Laurentius. Svećenici će ispovijedati od 18:30, a nakon ispovijedi slavit će se sveta misa.