Molitva za milost obraćenja

Molite žarko, molite puna srca, molite zajedno, pjevajte unutar obitelji, učinite svoje domove malim kapelicama, slavite život, slavite Krista koji je Put, Istina i Život, svjedočite vjeru kako samo vi znate!

Molitva za milost obraćenja

Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, prignut sam ponizno pred tobom, duhom i tijelom, jer se moja duša želi uzdići k tebi i jer želim da sav moj život, svi dani i svi trenutci, sva djela i svi odnosi, sve misli i sve riječi, budu odsjaj tvoje dobrote koju si nam objavio u svome ljubljenome Sinu Isusu Kristu, raspetome radi našega spasenja.

U njegovu, na križu raspetome tijelu, prepoznajem tvoju ljubav u djelu i istini, ali i rane nanesene oštricom, moje neljubavi – mojih grijeha; u  raširenim rukama tvoga Sina gledam ljubav kojom grliš svakoga čovjeka; u njegovu blagom pogledu spoznajem da me ne ostavljaš u mojim grijesima nego me zoveš u ljepotu svoga božanskoga života, gdje je punina svake radosti.

Gospodine moj, rasvijetli tmine moga srca da spoznam koliko su razorni moji grijesi, koliko me udaljuju od tebe, od života u tebi, koliko zasjenjuju ljepotu vjernosti u koju me zoveš i koliko ranjavaju radost življenja s braćom i sestrama koje izvodiš na moj životni put.

Gospodine, sve što imam tvoj je dar. I to da jesam tvoja je milost. Probudi u mome srcu milost iskrenoga kajanja i daj da u meni iz dana u dan raste želja za tobom kako nikad ne bih zaboravio da sam potrebit obraćenja -stalne duhovne obnove.

I milost obraćenja tvoj je dar, meni uvijek iznova povjeravaš da bi mogao ostati trajno zagledan u život prema kojemu sve nas vodiš. Zato ne dopusti da se uzoholim kad što dobra učinim.

Gospodine, daj mi ustrajati na putu obraćenja uvijek ponizno i sa zahvalnošću tebi – u radosnoj otvorenosti svemu na što me zoveš, prihvaćajući zagrljaj ljubavi tvoga raspetoga Sina, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Amen.

Neka vas prati Božji blagoslov u svemu! (FAB)